Abonnementstarief Wmo

Cliënten die gebruik maken van voorzieningen/diensten op grond van de Wmo betalen een eigen bijdrage (€19,- per maand).

CAK facturen naar cliënten

Op basis van gegevens van gemeenten stuurt het CAK facturen naar cliënten. We hebben geconstateerd dat de verwerking helaas niet altijd goed gaat. Hierdoor kan het zijn dat u onterecht facturen heeft ontvangen voor het betalen van de eigen bijdrage. Samen met het CAK doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat de klantgegevens op orde zijn en het eventuele onterecht betaalde bedrag zo snel mogelijk terug wordt gestort. Als u met ons contact opneemt over uw facturen of betalingsherinnering, houd er dan rekening mee dat wij u waarschijnlijk niet goed te woord kunnen staan omdat er op dit moment facturen gecorrigeerd worden.