Wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag

De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 zijn aangepast. Per 1 juli aanstaande wijzigt het volgende:

  1. Aanvraagtermijn wordt verlengd.
    De periode voor het indienen van een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag is verlengd tot 1 november 2022. Alle aanvragen ontvangen tot en met 31 oktober 2022 zullen in behandeling worden genomen.
     
  2. Studenten vanaf 21 jaar en jonger dan 27 jaar die aanspraak maken op studiefinanciering en niet als kostendelende medebewoner, kamerhuurder of kostganger kunnen worden gezien, kunnen alsnog in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag. Dit betreft studenten met zelfstandige woonruimte met een eigen toegang en eigen keuken en sanitair. Om in aanmerking te komen voor de eenmalige energietoeslag vult u het aanvraagformulier Eenmalige Energietoeslag 2022 Kempengemeenten in. Het aanvraagformulier is terug te vinden op  https://www.kempengemeenten.nl/energietoeslag. Heeft u eerder een aanvraag ingediend en is deze afgewezen omdat u student bent? Dan kunt u opnieuw een aanvraag indienen. 

Pensioenaftrekpost

Naar aanleiding van de brief vanuit de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) aan gemeenten omtrent de eenmalige energietoeslag en het toepassen van de pensioenaftrekpost willen we u kort wijzen op het volgende. Als u aanvullend op uw AOW een pensioen ontvangt, telt niet uw gehele pensioen mee als inkomen. Voor een alleenstaande telt een bedrag van € 21,50 per kalendermaand niet mee, voor gehuwden samen telt een bedrag van € 43,- niet mee. Hierdoor kunt u ook met een klein pensioen in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag. Indien u hier meer over wilt weten kunt u hierover contact opnemen met een consulent tijdens ons dagelijks telefonisch spreekuur.

Vragen en contact

Antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot de eenmalige energietoeslag zijn te vinden op https://www.kempengemeenten.nl/veel-gestelde-vragen-over-aanvragen-energietoeslag  

Mocht u nog een andere vraag hebben dan kunt u contact opnemen met afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van Samenwerking Kempengemeenten (MD). Dit kan via e-mail md@kempengemeenten.nl of neem telefonisch contact op tijdens het dagelijks telefonisch spreekuur tussen 9.00 uur en 11.00 uur via 0497 - 74 55 44.

Heeft u gevonden wat u zocht?