Als u geen of weinig eigen financiële middelen heeft en voor extra noodzakelijke kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand.

Wat is bijzondere bijstand?

Als u geen of weinig eigen financiële middelen heeft en voor extra noodzakelijke kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Onder middelen verstaan we zowel inkomen als vermogen.

Het moet dus wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt. Het moet gaan om kosten die niet tot uw normale levensonderhoud horen zoals kosten als gevolg van:

 • uw leefsituatie
 • uw ziekte
 • uw medische beperkingen
 • andere bijzondere omstandigheden die tot noodzakelijke kosten leiden

Wie kan bijzondere bijstand aanvragen?

Iedere inwoner van de Kempengemeenten kan bijzondere bijstand aanvragen. Het soort inkomen dat u heeft maakt daarbij niet uit. Ook hoeft u niet per se een minimuminkomen te hebben. Hierbij geldt echter wel: hoe hoger uw inkomsten, hoe meer u zelf kunt betalen en hoe minder bijzondere bijstand u krijgt. We kijken ook naar uw eigen vermogen.

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen?

Bijzondere bijstand kunt u krijgen voor niet-alledaagse kosten. Daarbij geldt:

 • Het gaat om kosten die afwijken van een normaal uitgavenpatroon en die samenhangen met uw individuele omstandigheden;
 • Het moeten noodzakelijke kosten zijn waaraan niet valt te ontkomen en die niet goedkoper kunnen worden opgelost;
 • De kosten krijgt u niet (helemaal) via een andere regeling of instantie vergoed;
 • Voor medische kosten wordt uw zorgverzekering vaak toereikend geacht en krijgt u in de regel geen bijzondere bijstand voor de medische kosten die voor eigen rekening blijven;
 • Er kan in alle redelijkheid niet van u worden verwacht dat u hiervoor had kunnen sparen. Het gaat in de regel dus niet over een koelkast of een wasmachine.

Enkele voorbeelden waarvoor bijzondere bijstand eventueel mogelijk is:

 • Bepaalde reiskosten, waaronder reiskosten voor schoolgaande kinderen;
 • Bepaalde woonkosten, waaronder woonkostentoeslag;
 • Hoge energiekosten: indien uw inkomen (indien van toepassing aangevuld met de eenmalige energietoeslag) en het vastgestelde prijsplafond per 1 januari 2023 niet toereikend zijn om de energiekosten te betalen; 
 • Bepaalde juridische kosten, waaronder bepaalde kosten voor rechtsbijstand, kosten bewindvoering/curatele/mentorschap;
 • In bepaalde specifieke situaties: kosten kinderopvang;
 • Uitvaartkosten.

Inkomen en vermogen

Uw inkomen en vermogen worden getoetst aan de bijstandsbedragen en de Participatiewet. Het vermogen telt mee als de waarde ervan boven een bepaalde grens komt. Vermogen is het bedrag op uw betaalrekeningen, spaargeld, een auto, een eigen woning of andere goederen van waarde.

Welke bedragen zijn toegestaan leest u in normen en bedragen minimaregelingen.

Rekenvoorbeeld voor bijzondere bijstand

Mogelijk kunt u een deel van de kosten zelf betalen. Is uw inkomen lager dan 120% van het voor u geldende bijstandsbedrag? En is uw vermogen lager dan het maximaal toegestane vermogen? Dan krijgt u de bijzonder noodzakelijke kosten - die u niet of niet helemaal via een andere regeling of instantie vergoed kunt krijgen - volledig vergoed. 

Als uw inkomen hoger is dan 120% van het voor u geldende bijstandsbedrag, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dit is 35% van het meerdere aan inkomen binnen een jaar. Voor sommige kostensoorten bedraagt dit percentage niet 35% maar 100% van het meerdere aan inkomen en vermogen.  

Als uw inkomsten € 50,00 per maand hoger zijn dan 120% van het voor u geldende bijstandsbedrag, dan is uw eigen bijdrage in de kosten € 50,00 x 35% = € 17,50 per maand (= € 210,00 per jaar). U kunt dus ook voor bijzondere bijstand in aanmerking komen als uw inkomen boven het minimum ligt.

Komt uw eigen vermogen boven het maximaal toegestane bedrag uit, dan wordt u geacht 100% van het meerdere vermogen zelf bij te dragen in de kosten.

Via Bereken uw Recht van Nibud(externe link) kunt u bekijken of dat u recht heeft op deze regeling.
 

Aanvragen bijzondere bijstand

In de meeste gevallen moet u bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten maakt. Bovendien is het belangrijk om rekeningen te bewaren. U kunt namelijk alleen bijzondere bijstand krijgen als u rekeningen kunt laten zien.  Het kan gaan om eenmalige kosten of kosten die vaker terugkomen. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Maatschappelijke Dienstverlening.

Heeft u gevonden wat u zocht?