Sinds 1 januari 2023 geldt het prijsplafond voor energiekosten. Het prijsplafond betekent dat je tot een bepaald verbruik, een lager tarief betaalt voor gas en elektriciteit. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens het tarief zoals opgenomen in het energiecontract.

Het prijsplafond: voor gas wordt het maximale tarief €1,45 per kuub tot een verbruik van 1200 kuub per jaar. Voor elektriciteit wordt het tarief gemaximaliseerd tot €0,40 per KWh bij een maximum verbruik tot 2.900 KWh.

Verbruik boven het prijsplafond

De prijsplafonds gaan uit van een gemiddeld verbruik. Hierbij is geen rekening gehouden met het soort woning (appartement, tussenwoning, vrijstaand) en het aantal personen in het huishouden. Het kan daardoor voorkomen dat je door het woningtype en de omvang van het huishouden niet uitkomt met het prijsplafond. In die gevallen kan mogelijk een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand.
 

Bijzondere bijstand energiekosten

Voor bijzondere bijstand gelden uitgebreide voorwaarden. Zo wordt er onder andere gekeken naar de daadwerkelijke kostenstijging van de energierekening, het inkomen en het vermogen. Bijzondere bijstand is er ook voor inwoners met een inkomen boven 120% van het wettelijk sociaal minimum.