De Kempengemeenten hebben een collectieve ziektekostenverzekering bij CZ afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Door deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering bent u verzekerd voor minder geld.