De Kempengemeenten hebben een collectieve ziektekostenverzekering bij CZ afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Door deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering bent u verzekerd voor minder geld.

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen?

De collectieve ziektekostenverzekering is bedoeld voor inwoners van de Kempengemeenten met een laag inkomen en weinig vermogen.

Inkomen                                                                                                                       

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Welke bedragen zijn toegestaan ziet u in de bijlage ‘normen & bedragen minimaregelingen. Het soort inkomen dat u ontvangt is niet belangrijk.

Vermogen

Er wordt ook naar uw vermogen gekeken. Bijvoorbeeld het bedrag op uw bank- of giro­rekeningen, spaargeld, een auto, de eigen woning of andere goederen van waarde. Welke bedragen zijn toegestaan ziet u in de bijlage ‘normen & bedragen minimaregelingen.

Vanaf wanneer kunt u deelnemen?

Uw oude zorgverzekering dient te worden beëindigd. Dit kan meestal één keer per jaar, namelijk per 1 januari. Informeer hier naar bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer eindigt de collectieve ziektekostenverzekering?

Deze eindigt als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Dat wil zeggen:

  1. U bent geen inwoner meer van een Kempengemeente; of
  2. Uw inkomen of vermogen is hoger dan toegestaan

U kunt uiteraard wel verzekerd blijven bij CZ maar u krijgt dan geen premiekorting of bijzondere bijstand meer voor een deel van de premiekosten. 

Premie overzicht CZ 2020
Zorg op-maat polis
inclusief vergoeding eigen bijdrage
Wmo-Wlz
BasisverzekeringAanvullend pakket Start Aanvullend pakket ExtraAanvullend pakket Extra Uitgebreid
Kosten25,48 euro43,58 euro53,12 euro
Vergoeding van
Maatschappelijke Dienstverlening
25,48 euro43,58 euro43,58 euro
Uw kostenZorg-op-maat120,95 euro120,95 euro130,49 euro

Aanvragen of meer weten?

Wilt u meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekering of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Maatschappelijke Dienstverlening

Heeft u gevonden wat u zocht?