De Kempengemeenten hebben een collectieve ziektekostenverzekering bij CZ afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Door deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering bent u verzekerd voor minder geld.

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan collectieve ziektekostenverzekering?

De collectieve ziektekostenverzekering is bedoeld voor inwoners van de Kempengemeenten met een laag inkomen en weinig vermogen.

Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het soort inkomen dat u ontvangt is niet belangrijk. Welke bedragen zijn toegestaan leest u in normen en bedragen minimaregelingen. 

Ook wordt er naar uw vermogen gekeken. Bijvoorbeeld het bedrag op uw bank- of giro­rekeningen, spaargeld, een auto, de eigen woning of andere goederen van waarde. Welke bedragen zijn toegestaan leest u in normen en bedragen minimaregelingen. 

Vanaf wanneer kunt u deelnemen?

Uw lopende contract bij uw zorgverzekering moet worden beëindigd. Dit kan meestal één keer per jaar, namelijk per 1 januari. Informeer over beëindiging van uw huidige contract bij uw eigen zorgverzekeraar.

Wanneer eindigt de collectieve ziektekostenverzekering?

Deze eindigt als u niet meer aan de voorwaarden voldoet:

  1. U bent geen inwoner meer van een Kempengemeente 
  2. Uw inkomen of vermogen is hoger dan toegestaan

U kunt uiteraard wel verzekerd blijven bij CZ maar u krijgt dan geen premiekorting of bijzondere bijstand meer voor een deel van de premiekosten. 

Premie overzicht CZ 2021
Zorg op-maat polis
inclusief vergoeding eigen bijdrage
Wmo-Wlz
Basisverzekering Aanvullend pakket Start  Aanvullend pakket Extra Aanvullend pakket Extra Uitgebreid
Kosten   26,69 euro 45,34 euro 55,21 euro
Vergoeding van
Maatschappelijke Dienstverlening
  26,69 euro 45,34 euro 45,34 euro
Uw kosten Zorg-op-maat 129,60 euro 129,60 euro 139,47 euro

Aanvragen collectieve ziektekostenverzekering

Wilt u meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekering of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan contact op met Maatschappelijke Dienstverlening

Heeft u gevonden wat u zocht?