Buiten kantoortijden (voor 9.00 uur en na 17.00 uur) en in geval van crisis rondom jeugdigen kunt u contact opnemen met Spoed4Jeugd op telefoonnummer: 088-0666999.

Wat doet Spoed voor Jeugd?

SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. De veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin kan niet meer gewaarborgd worden. We proberen de crisis eerst op te lossen met hulp in het gezin. Het kind kan dan in zijn vertrouwde omgeving blijven. Is dat niet mogelijk, dan gaat het kind naar bijvoorbeeld familie, een pleeggezin of een instelling voor pleegzorg. Dit gebeurt eventueel na tussenkomst van de rechter. Binnen vier weken moet duidelijk zijn hoe de vervolghulp eruitziet.

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Een medewerker van SpoedvoorJeugd is binnen twee uur ter plaatse. Indien nodig wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

  Spoed voor Jeugd bel je als:

  • Het gaat om een kind of jongere tot 23 jaar, ongeacht IQ of andere beperking
  • Het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen
  • De problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving
  • Er een crisis is in een gezin bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders

  Heeft u gevonden wat u zocht?