Het is mogelijk om dichtbij huis -in uw woonplaats of in de regio- zelf ondersteuning te regelen zonder tussenkomst van de gemeente of CJG+.  

Mogelijk kunt u een keuze maken uit het aanbod van deze aanbieders voordat u een beroep doet op de jeugdhulp die door de gemeenten wordt georganiseerd.  
De gemeenten of CJG+ de Kempen zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening die geboden wordt door deze partijen.

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen is een maatschappelijk initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. In Nederland is Buurtgezinnen al in veel gemeenten actief. Een gezin dat wat steun kan gebruiken bij de opvoeding van de kinderen (vraaggezin) wordt gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezin). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast.

Meer informatie leest u in de folder op de website Buurtgezinnen.nl

Autisme Informatie Centra

Het Autisme Informatie Centra organiseert bijeenkomsten voor mensen met autisme en partners van mensen met autisme. 

 

Kanjertraining

Kanjer Training voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Kinderen, leerkrachten en ouders leren zich op een positieve manier te handhaven. 

MEE

MEE gelooft in een samenleving die toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen met een beperking. Samen met u zetten wij ons in voor een inclusieve samenleving. 

Nieuwetijdspraktijk Fermate

Nieuwetijdspraktijk Fermate voor coaching en therapie bij o.a. hoogsensitiviteit voor kinderen, pubers en volwassenen. Daarnaast geven zij ook workshops en organiseren ze thema-avonden voor kinderen en volwassenen.

Lumens Werkt

Welzijnsorganisatie met diverse trainingen, cursussen en diensten voor jongeren en hun ouders.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Lumenswerkt

Jong & Co

Wat kan Jong & Co voor je doen?

Jong & Co is een groep enthousiaste zorgverleners in regio De Kempen die afzonderlijk werken vanuit hun eigen vakgebied. Jong & Co biedt ondersteuning en begeleiding bij alle hulpvragen die te maken hebben met het functioneren van uw kind binnen het gezin, op school en/of in de directe omgeving.
Doel is om ervoor te zorgen dat belemmeringen worden weggenomen, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Meer informatie vindt u op de website van Jong & Co

Praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding

Annet van der Corput, Psychosociale begeleiding | Praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding

Op pad na verlies

Op pad na verlies voor begeleiding van ouders en kinderen bij het verwerken van verlies na een overlijden.

Centrum Sexueel Geweld

Bij Centrum Sexueel Geweld kunt u terecht voor hulp of vragen na een aanranding of verkrachting.

Moedige Moeders

Een praatgroep voor ouders van kinderen met drugsgerelateerde problemen.

Ga voor meer informatie naar de website Moedige Moeders

Heppie Vakanties

Heppie Vakanties organiseert vakanties en weekendjes weg voor kinderen die er om verschillende redenen anders niet eens een keer uit kunnen.

BErgeijk Active

Een project dat is opgezet in gemeente Bergeijk om jongeren optimale kansen en mogelijkheden te bieden om zichzelf op sportief en cultureel gebied te ontplooien en te ontwikkelen.

Ga naar de website van gemeente Bergeijk voor meer info over BErgeijk Active.

Coaching LEV

LEV! Kind- en jongerencoaching.

Begeleiding voor kinderen en jongeren en hun ouders wanneer ze steeds tegen bepaald gedrag aan blijven lopen. De coaching vindt plaats vanuit de gedachte dat het verhaal van je geboorte inzichten geeft in patronen die je hebt ontwikkeld en dat deze patronen invloed hebben op je dagelijkse leven. Ook speelt een grote rol wat je verder in je leven meemaakt.

Voor kinderen met bijvoorbeeld angsten, eetproblemen, weinig zelfvertrouwen, snel boos of gefrustreerd zijn, moeite met het aanvoelen en -geven van grenzen of moeite om een eigen identiteit te ontwikkelen.

Team Pien

Team Pien: kindercoaching met hond.

Pien Garvelink en zwarte Goldendoodle Joes vormen samen Team Pien. Zij kunnen je kind/ jongere een steuntje in de rug geven op het gebied van weerbaarheid, angst voor honden, leesmotivatie en spellingsproblemen.

Wist je dat honden een positieve invloed op mensen kunnen hebben? Uit verschillende  onderzoeken blijkt dat omgaan met honden fysieke voordelen biedt, zoals meer ontspanning en lagere bloeddruk. Honden kunnen ook motivatie, zelfvertrouwen en het zelfbeeld verbeteren en contacten met anderen bevorderen. 

Locatie: Bladel

Eersel voor elkaar

Eersel voor elkaar brengt mensen in gemeente Eersel met elkaar in contact en vraag en aanbod van vrijwilligerswerk, zorg en hulp samen.

Welzijn De Kempen

Welzijn de Kempen vindt het belangrijk dat mensen mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Daarom ondersteunen en stimuleren wij mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs.

Expertise ligt in het mobiliseren en ondersteunen van vrijwilligers die informele zorg willen bieden. Onder deze belangrijke vorm van hulpverlening verstaan zij zelfzorg, mantelzorg, en ondersteunende voorzieningen en activiteiten.

Thomas van Aquinohuis

Het Aquinohuis in Bergeijk -een inloop- en participatiehuis- is een zogenaamde “voorliggende voorziening”. Hier kunnen mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben op het gebied van arbeidsintegratie, dagbesteding, mantelzorg, eenzaamheid, vrijwilligerszorg, psychische hulpvragen etc. opgevangen worden

Vrijwilligersorganisatie Bergeijk

Vrijwilligersorganisatie Bergeijk brengt mensen in Bergeijk met elkaar in contact en brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk, zorg en hulp samen.

Van en voor elkaar Reusel-De Mierden

De website van Van en voor elkaar brengt inwoners, organisatie en verenigingen uit de gemeente Reusel-De Mierden met een hulpvraag of aanbod op een eenvoudige veilige manier met elkaar in verbinding. 

Voor inwoners van gemeente Reusel-De Mierden is deze dienst gratis.

IZ Bladel

De website van IZ Bladel geeft een overzicht van vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties in de gemeente Bladel.