Het CBS en gemeente Eersel hebben het RDC gezamenlijk onderzoek laten doen naar de samenhang tussen Eindhoven Airport en sociaal-economische indicatoren in gemeente Eersel. Het onderzoek richtte zich specifiek op de relatie tussen de stijging van het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport (in de periode 2012 tot en met 2016) en de ontwikkeling in WOZ-waarden, verhuisbewegingen en omzet in diverse bedrijfssectoren in gemeente Eersel.

Wethouder Eric Beex geeft aan dat hij staat voor een zorgvuldige behandeling van de Proefcasus Eindhoven Airport. “Daarvoor is het belangrijk dat alle feiten op tafel komen. Daarom hebben we als gemeente ook het nodige onderzoek laten uitvoeren om de effecten van Eindhoven Airport goed in beeld te brengen”.

De stijging van het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport in de periode 2012 tot en met 2016 heeft geen significante invloed gehad op de waardeontwikkeling van woningen in de kernen van gemeente Eersel. Bij de postcodes in Wintelre rond de luchthaven is dit voor een merendeel ook het geval. Ook de verhuisbewegingen sinds 2012 laten geen significante veranderingen zien door een stijging van het aantal vluchten.

Hieronder is het volledige rapport met bijlagen te downloaden. In bijlage 1 worden de indicatoren visueel weergegeven.

Meer weten over deze of andere pilots? Stuur dan een e-mail naar ruraldatacenter@kempengemeenten.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?