U betaalt eigen bijdrage in de vorm van een een abonnementstarief voor bijna alle maatwerkvoorzieningen zorg in natura en persoonsgebonden budget (pgb).

Eigen kracht

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hoe zij hun leven inrichten. Lukt het u minder goed om uzelf te redden in het dagelijks leven, of om mee te doen in de maatschappij? Dan verwacht de overheid dat u eerst uw “eigen kracht” gebruikt om die problemen op te lossen.
Eigen kracht is dus heel breed. Het is alles wat u zelf kunt doen om problemen op te lossen en te voorkomen. Bijvoorbeeld: zelf een hulpmiddel kopen als u de financiële middelen heeft, een goede zorgverzekering nemen, of alvast gaan sparen voor een gelijkvloerse woning.

Sociaal netwerk

U kunt ook uw sociaal netwerk inschakelen om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld: uw kind neemt de zware huishoudelijke taken van u over en/of doet voor u de boodschappen. Een handig kleinkind maakt van een bad een inloopdouche of een buurvrouw gaat met u naar stichting Welzijn de Kempen om samen met u te werken aan sociale veerkracht.

Stichting Welzijn de Kempen

Stichting Welzijn vergroot samen met u uw zelfredzaamheid en versterkt uw sociaal netwerk. Ook komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteunende voorzieningen en activiteiten.

Wmo-melding

Lukt het u niet om op eigen kracht, met behulp van uw netwerk of door middel van ondersteunende voorliggende voorzieningen en activiteiten, uw beperking in de zelfredzaamheid of participatie op te lossen? Dan kunt u een Wmo- melding doen.  Aan de hand van deze melding vindt een gesprek plaats. Het doel  is om u als inwoner zo zelfstandig mogelijk te laten leven, wonen en participeren. Als u zich meldt met een Wmo-hulpvraag, dan handelen wij het onderzoek naar de noodzaak voor een Wmo-maatwerkvoorziening binnen zes weken af. Als er naar aanleiding van het gesprek een aanvraag voor een Wmo voorziening volgt, wordt deze binnen 2 weken beslist.

Het abonnementstarief

Voor bijna alle maatwerkvoorziening geldt een bijdrage in de kosten, het zogenaamde abonnementstarief. Op de website van  het Centraal administratiekantoor (CAK) kunt u hierover meer lezen.

Abonnementstarief voor bijna alle maatwerkvoorzieningen zorg in natura en persoonsgebonden budget (pgb)

U betaalt een abonnementstarief voor bijna alle maatwerkvoorzieningen zorg in natura en pgb. Hierbij kunt u denken aan maatwerkvoorzieningen zoals begeleiding, hulp bij het huishouden of een scootmobiel. Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen hieronder.  Het abonnementstarief geldt niet voor rolstoelvoorzieningen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over bovenstaande? Dan kunt u contact opnemen met Maatschappelijke Dienstverlening.

Heeft u niet gevonden wat u zocht?