Het CBS en gemeente Eersel hebben het Rural Data Center gezamenlijk onderzoek laten doen naar de samenhang tussen Eindhoven Airport en sociaal-economische indicatoren in gemeente Eersel. Het onderzoek richtte zich op de relatie tussen de stijging van het aantal vluchten van en naar Eindhoven Airport (in de periode 2012 tot en met 2016) en de ontwikkeling in WOZ-waarden, verhuisbewegingen en omzet in diverse bedrijfssectoren in de gemeente.

Benieuwd naar de resultaten?

Het volledige rapport met bijlagen en visualisaties is te downloaden op de website. Daar vindt u ook informatie over alle andere pilots.

Meer weten over deze of andere pilots? Stuur dan een e-mail naar ruraldatacenter@kempengemeenten.nl.