Eind 2021 kondigde het kabinet een regeling aan om lagere inkomens die in de problemen (dreigen) te komen wegens de stijgende energieprijzen te ondersteunen. Inmiddels is deze regeling binnen de Kempengemeenten nader uitgewerkt in de Beleidsregels eenmalige energietoeslag Kempengemeenten 2022. Het betreft een éénmalige bijdrage van € 800,00 voor uw energiekosten. 

Let op: U kunt de energietoeslag maar één keer per huishouden ontvangen. Vanaf nu kunt u een aanvraag indienen om deze eenmalige energietoeslag te ontvangen. Hiervoor dient u gebruik te maken van het Aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag 2022. U kunt tot en met 31 oktober 2022 een aanvraag indienen. 

Het ingevulde aanvraagformulier mét alle bewijsstukken verstuurt u onder vermelding van “aanvraag tegemoetkoming" naar:

Samenwerking Kempengemeenten
t.a.v. Maatschappelijke Dienstverlening
Postbus 66
5530 AB Bladel
of
per e-mail via: md@kempengemeenten.nl 
 

Aanvragen extra €500,- euro energietoeslag?

Als het bedrag van € 800,- aan energietoeslag al aan u is toegekend dan hoeft u niets te doen. U krijgt in oktober de overige € 500,- automatisch uitbetaald. Wordt de energietoeslag ná 1 oktober 2022 aan u toegekend? Dan krijgt u na beoordeling het bedrag van € 1300,- ineens uitbetaald.

Voorwaarden voor ambtshalve toekenning

Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. U hoeft dan geen aanvraagformulier in te dienen. Dit geldt voor u als u:

 • een uitkering van de gemeente ontvangt (Participatiewet, IOAW of IOAZ); of 
 • Periodieke bijzondere bijstand ontvangt; of
 • Een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen; of 
 • Gebruik maakt de collectieve ziektekostenverzekering voor minima; of
 • Bij uw AOW-pensioen een aio-aanvulling van de SVB ontvangt. 

U ontvangt de energietoeslag dan in mei automatisch op uw bankrekening of die van uw partner. 

Zelf een aanvraag indienen

Indien u niet onder de voorwaarden voor ambtshalve toekenning voor de energietoeslag valt, dient u zelf een aanvraag te doen en het aanvraagformulier in te vullen. U dient dan wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U bent 21 jaar of ouder; en
 • Woont in één van de Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot of Reusel-De Mierden); en
 • Heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning; en
 • Heeft een laag inkomen. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand. 
  Normentabel Eenmalige Energie Toeslag juli 2022 (nettobedragen).
  GezinssamenstellingInkomensgrens zonder vakantietoeslagInkomensgrens met vakantietoeslag
  alleenstaande 21 jaar tot AOW-leeftijd€1.256,08€1.322,18
  alleenstaande vanaf AOW-leeftijd€1.397,27€1.470,80
  gehuwd / samenwonend leeftijd 21 jaar tot AOW-leeftijd €1.794,40€1.888,84
  gehuwd / samenwonend vanaf AOW-leeftijd€1.892,81€1.992,43
 • Per 1 juli 2022 kunnen studenten vanaf 21 jaar en jonger dan 27 jaar die aanspraak maken op studiefinanciering en niet als kostendelende medebewoner, kamerhuurder of kostganger kunnen worden gezien, alsnog in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag. Dit betreft studenten met zelfstandige woonruimte met een eigen toegang en eigen keuken en sanitair. Heeft u eerder een aanvraag ingediend en is deze afgewezen omdat u student bent? Dan kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Uitsluitingsgronden

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op datum aanvraag:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • Student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt (vervallen per 1 juli 2022); of 
 • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of 
 • Kostendelende medebewoner bent; of 
 • Kamerhuurder of kostganger bent; of 
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Aanvraagformulier Eenmalige energietoeslag 2022

Veel gestelde vragen over energietoeslag

Heeft u vragen over de energietoeslag? Veel vragen met antwoorden kunt u teruglezen in de veelgestelde vragen over aanvragen van energietoeslag.

Heeft u geen recht op de eenmalige energietoeslag, of is de eenmalige energietoeslag niet voldoende om de hogere energierekening te kunnen betalen?  Mogelijk dat u in aanmerking kunt komen voor individuele bijzondere bijstand. Hiervoor gelden andere uitgebreide voorwaarden. Zo wordt er onder andere gekeken naar de daadwerkelijke kostenstijging van uw energierekening, uw inkomen en uw vermogen.

Neem voor meer informatie hierover contact op met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig met het invullen van het aanvraagformulier? Neem dan contact op met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

Heeft u gevonden wat u zocht?