Het kabinet komt samen met gemeenten met een eenmalige generieke tegemoetkoming om lagere inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen.

Het kabinet wil dat gemeenten in het eerste kwartaal van 2022 starten met het uitkeren van deze aanvullende tegemoetkoming. Op dit moment zijn de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden samen met Maatschappelijke Dienstverlening de uitvoering van dit plan aan het voorbereiden. Naar verwachting volgt medio januari 2022 hierover meer informatie op deze website.