Commissie Bezwaarschriften

De gemeente Eersel is een ambitieuze gemeente die volop in ontwikkeling is. De gemeente bestaat uit zes dorpen en is gelegen in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. Het is een prachtige omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren. Als gemeente hebben we als doel kempisch te wonen in een wereldregio en te werken in een 21e-eeuwse cultuur van innovatie, samenwerking en duurzaamheid.

Wij kijken als gemeente kritisch naar onszelf met als doel ons functioneren telkens te blijven verbeteren. Een goede dienstverlening en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden staan daarbij centraal. Wij dagen je uit om samen met ons verder te werken aan de toekomst van de gemeente Eersel.

Wij zijn op zoek naar:

Voorzitter en Leden (en plaatsvervangende leden) voor de Commissie Bezwaarschriften

De onafhankelijke commissie van advies voor de bezwaarschriften heeft als taak advies uit te brengen aan de bestuursorganen van de gemeente over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften. Deze bezwaarschriften hebben betrekking op diverse (rechts)gebieden, zoals algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, planschade en subsidies. De commissie behandelt geen bezwaarschriften op het terrein van belastingen, personele aangelegenheden en werk, inkomen en zorg.

De commissie bestaat uit een voorzitter, twee leden en twee plaatsvervangende leden, en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Afhankelijk van het aantal ingekomen bezwaarschriften worden de hoorzittingen gemiddeld één of twee maal per maand op woensdagavond gehouden in het gemeentehuis van Eersel.

Wie zoeken wij?

Wij streven naar een goede mix van leden met een juridische achtergrond en leden met bestuurlijke ervaring. Aan de voorzitter en (plaatsvervangende) leden van de commissie worden de volgende vereisten gesteld:

  • een HBO of academisch werk- en denkniveau;
  • kennis van en inzicht in het functioneren van het lokale openbaar bestuur;
  • kennis van en ervaring met het algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, alsmede bij voorkeur deskundigheid op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en bouwen;
  • een brede maatschappelijke belangstelling;
  • goede communicatieve en sociale vaardigheden en inlevingsvermogen;
  • een onafhankelijke en oplossingsgerichte instelling en in staat zijn bij te dragen aan een advies waaruit een evenwichtige mix van gezond verstand en juridische kwaliteit blijkt, en waar mogelijk alternatieve geschilbeslechting (bijvoorbeeld mediation) kunnen toepassen;
  • geen directe of indirecte binding met het gemeentebestuur of de ambtelijke organisatie van de gemeente Eersel.

Wat bieden wij?

Een benoeming voor de duur van drie jaar met de mogelijkheid twee keer te worden herbenoemd. Per bijgewoonde vergadering wordt een vaste vergoeding geboden van € 206,22 voor de voorzitter en € 137,48 voor een lid.

Enthousiast?

Stuur dan vóór 2 juli 2019 je CV voorzien van je motivatie aan het college van Burgemeester en Wethouders via de mail aan vacature@kempengemeenten.nl
Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Marjan Stox, secretaris van de commissie bezwaarschriften, of Thijs Offermans, algemeen directeur via het algemene telefoonnummer 0497-531 300. De gesprekken vinden plaats in week 30 en/of 31.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld