Gemeente Oirschot
Oirschot is een unieke gemeente binnen de Brainportregio en De Kempen. Wij zijn rijk aan prachtig erfgoed en verrassende natuurgebieden. Vanuit onze kernboodschap: ‘Monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis’ werken we eraan om onze gemeente levendig en leefbaar te houden voor inwoners, bedrijven en toeristen. We zoeken de verbinding met de samenleving en ondersteunen goede initiatieven. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze gemeente.

De gemeente Oirschot vraagt voor het programma Openbare Ruimte een:

Beheerder Riolering en Waterhuishouding
36 uur per week

Het team dat belast is met het integraal beheer van de openbare ruimte is op dit moment aan veranderingen onderhevig. De afgelopen jaren zijn er veel wisselingen geweest in de formatie en het team. We zijn binnen de organisatie aan het groeien naar een stabiele regisseur van de openbare ruimte met een sterke samenwerking met het op te richten Servicebedrijf als ‘Preferred supplier’. Denken vanuit de burger en het bestuur staat hierin centraal. We handelen vanuit onze kernwaarden respect en vertrouwen, bevlogenheid en lef, in contact zijn en samenwerken en netwerken.

Profiel kandidaat
We zijn op zoek naar een enthousiaste, representatieve en ervaren beheerder riolering en waterhuishouding met aantoonbare affiniteit met integraal, fysiek en sociaal beheer en water die zich voor langere tijd wil verbinden aan gemeente Oirschot. Iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het actueel houden van het beleid, beheerareaal en bijbehorende middelen en die in staat is om analyses en verschillende scenario’s uit te werken in college- en/of raadvoorstellen. Daarnaast moet de beheerder in staat zijn om invulling te geven aan goed opdrachtgeverschap in een sterk veranderende werkomgeving. De medewerker moet een netwerker zijn zodat hij makkelijk kan samenwerken met de stakeholders: collega’s, bewoners, sociaal werkvoorzieningsschap, marktpartijen, omliggende gemeenten, etc. Hij werkt hierbij flexibel en weet de juiste kwaliteit te bevragen binnen het netwerk.

Gemeente Oirschot staat de komende jaren voor een uitdagende opgave om de openbare ruimte klimaatbestendig te maken. Riolering en waterhuishouding spelen hierin een essentiële rol. Deze opgave vraagt om een initiatiefrijke beheerder die ook graag de koppeling met beleid maakt.

Werkzaamheden

 • Je levert met de collega medewerkers een bijdrage in de kwaliteitsontwikkeling van de afdeling.
 • Je voert regie op het rioolbeheer en de waterhuishouding (uiteraard met inhoudelijke kennis van het vakgebied).
 • Je brengt de technische staat van de vrijverval-, en mechanische riolering, in beeld en stelt beheer- en beleidskaders op.
 • Naast het dagelijks en kort cyclisch beheer neem je initiatieven om planmatig integrale onderhoudsprojecten op te starten en daarin te participeren.
 • Je werkt mee aan het opzetten van een integrale samenwerking en uitvoering van het maatschappelijk beheer openbare ruimte met collega beheerders.
 • Binnen de bestaande middelen maak je een koppeling met de omgevingsvisie.
 • Je legt verantwoording af door onder andere de geleverde kwaliteit inzichtelijk te maken.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde Hbo-opleiding Civiele Techniek.
 • Je hebt de opleiding Rioleringstechniek (Stichting Wateropleidingen) succesvol afgerond of bent bereid hem te volgen.
 • Je hebt bij voorkeur 3 tot 5 jaar aantoonbare relevante ervaring als beleid/beheermedewerker bij een gemeente.
 • Kennis en ervaring in de rol van regiebeheerder openbare ruimte is een pré.
 • Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving.
 • Je bent bekend met applicaties, zoals beheersystemen.
 • Je bent bekend met contractmanagement, zoals RAW en UAV-gc.
 • Je bent flexibel en kan op verschillende inhoudelijke en bestuurlijke niveaus opereren.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en beheerst gesprekstechnieken.
 • Je kunt je verdiepen in de klant en gaat op zoek naar de vraag achter de vraag.
 • Je hebt een actieve, enthousiaste en probleemoplossende basishouding.
 • Je werkt gestructureerd, maar bent ook in staat om te multitasken.

Wat bieden wij?
Wij bieden een omgeving die volop in doorontwikkeling is. Afhankelijk van je kennis en kunde hanteren wij een passend salaris. Daarnaast biedt de gemeente een vrij besteedbaar budget, een zogenaamd Individueel Keuze Budget (IKB 17,05% van je maandsalaris). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen.

Interesse?
Je sollicitatie kun je tot en met maandag 12 augustus 2019 richten tot het college van B&W van de gemeente Oirschot via (bij voorkeur) vacature@kempengemeenten.nl of postbus 11, 5540 AA Reusel.
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Rob Braspenning, adviseur integraal beheer (06-53402266), voor personele vragen bij Jacques Hugo, P&O-adviseur (06-11771452).