Het RDC heeft voor de pilot Groen loont van gemeente Eersel de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Waar kan groen het best geplaatst worden om waterophoping snel af te laten vloeien, met als doel wateroverlast van regenpieken te voorkomen?
  2. Welk verband is er tussen de aanwezigheid van gemeentelijk groen en de aantrekkelijkheid van woningen?

Bij het uitvoeren van het onderzoek bleek enkel vraag 1 te beantwoorden, omdat voor vraag 2 onvoldoende datasets beschikbaar waren, om een statistisch verantwoorde analyse uit te kunnen voeren. Om vraag 1 te beantwoorden is een kaart opgebouwd. Op deze kaart zijn de bebouwing, waterophoping en plaatsing van groen gevisualiseerd. Hierdoor is duidelijk zichtbaar waar kansen liggen om met gemeentelijk groen te sturen in de ophoping van water en waar de positie van het groen niets bijdraagt aan het afvangen van water.

Hieronder is de visualisatie te vinden. De blauwe en rode plekken geven aan de mate van waterophoping op een locatie aan en het groene vlekken en punten het gemeentelijk groen. Dit onderzoek is de basis geweest voor het beleidsplan Groen loont.

Groen loont visualisatie

Meer weten over deze of andere pilots? Stuur dan een e-mail naar ruraldatacenter@kempengemeenten.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?