U heeft als intermediair wellicht te maken met zelfstandigen in financieel zwaar weer, waarbij dan sterk wordt ingezet op het begeleiden, coachen en ondersteunen van ondernemers. Dan wel heeft u zelf als ondernemer (tijdelijk) te kampen met liquiditeitsdruk. 

Door de samenloop van diverse economische factoren, waaronder de oplopende inflatie, de energiecrisis en een sterk gedaald consumentenvertrouwen, en doordat de coronacrisis het financieel weerstandsvermogen van veel ondernemers heeft uitgehold, hebben veel ondernemers het immers zwaar en is het continuïteitsperspectief matig.

Schuldenproblematiek is meestal niet een op zichzelf staand probleem. Dat is niet alleen zo bij particulieren, maar ook bij ondernemers. Schulden hebben vaak (gedeeltelijk) verband met andere gebieden binnen het sociaal domein, zoals gezondheid, echtscheiding en/of andere vormen van gezinsproblematiek. Bij ondernemers is de schuldenproblematiek vaak wel complexer en omvangrijker.

Daarom is het goed te weten dat de afdeling Schuldhulpverlening van Kempengemeenten samen met het IMK (Instituut voor het Midden – en Kleinbedrijf)(externe link) recentelijk een samenwerkingsverband heeft opgezet met als doel om ondernemers vroegtijdig en adequaat te kunnen helpen met hun schuldenproblematiek.

Na melding bij de afdeling Schuldhulpverlening bij de Kempengemeenten zal een adviseur van het IMK in een persoonlijk gesprek, mede aan de hand van de jaarcijfers, samen met de desbetreffende ondernemer bezien welke oplossingsrichting geboden zou kunnen worden. Hiervan wordt een gespreksverslag gemaakt waarmee de ondernemer handvatten geboden wordt om door te pakken. Naast een melding rechtstreeks bij de afdeling Schuldhulpverlening kunt u zich als ondernemer ook aanmelden via de site: https://imk.nl/schuldhulp/#aanmelden(externe link).

Het motto hierbij is: ‘Wacht niet tot het te laat is, klop tijdig bij de gemeente aan voor hulp als de onderneming qua financiën (even) in een dip zit’. 

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de heer Hoeks, te bereiken op telefoonnummer 06 416 279 39 of email: b.hoeks@imk.nl

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf is een landelijke adviesorganisatie en is er voor iedere levensfase van de ondernemer alsook die van zijn of haar onderneming. Starten, groeien, herstellen of beëindigen zijn allemaal fases waar je wel wat hulp bij kan gebruiken. Daar zorgen we voor, met meer dan 70 gekwalificeerde ondernemerscoaches en bedrijfsadviseurs. Omdat we ons richten op kleine tot middelgrote ondernemingen en zzp’ers hebben we de kennis en ervaring die daarbij past.