De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden (Covid-19) te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en voor wie andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De TONK wordt onder het juridische kader van de bijzondere bijstand uitgevoerd.

Voor meer algemene informatie en of u voor TONK in aanmerking komt kunt u contact met afdeling Maatschappelijke Dienstverlening opnemen. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar 
tussen 9.00 - 11.00 uur op telefoonnummer 0497-74 55 44

Meer informatie over TONK en aanvraagformulier