Een minimuminkomen moet voldoende zijn om de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te betalen. Maar als iemand hiervan lange tijd moet rondkomen, wordt dat steeds moeilijker. De individuele inkomenstoeslag  is daarom bedoeld voor mensen die langdurig moeten rondkomen van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering.   

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Om voor deze toeslag in aanmerking te kunnen komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:
U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd

  • Uw inkomen was gedurende de laatste 3 jaar niet hoger dan de voor u geldende norm
  • Uw vermogen is niet hoger (geweest) dan toegestaan
  • Er is geen zicht op inkomensverbetering
  • U ontving in de afgelopen 12 maanden niet eerder de individuele inkomenstoeslag
  • U hebt in de afgelopen 12 maanden geen maatregel opgelegd gekregen in verband met onvoldoende medewerking verlenen aan het verkrijgen of behouden van arbeid

Uw inkomen en uw vermogen worden getoetst aan de bijstandsbedragen. Het vermogen telt mee als de waarde ervan boven een bepaald maximum komt. Onder vermogen wordt verstaan het bedrag op uw bank- of giro­rekeningen,  spaargeld, een auto, de eigen woning of andere goederen van waarde. Welke bedragen zijn toegestaan ziet u in de bijlage ‘normen & bedragen minimaregelingen’.

Hoeveel bedraagt de individuele inkomenstoeslag?

In de bijlage ‘normen & bedragen minimaregelingen’ staat de hoogte van de tegemoetkoming. De individuele inkomenstoeslag kan éénmaal per 12 maanden worden verstrekt. 

Hoe vraagt u het aan?

Wilt u meer informatie over de deze regeling of wilt u een aanvraag indienen? Neemt u dan contact op met Maatschappelijke Dienstverlening

Heeft u gevonden wat u zocht?