Lisette werkt als consulent Bijzondere Bijstand voor de Samenwerking Kempengemeenten, afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.

Wat doet een consulent Bijzondere Bijstand?

Lisette legt uit: In mijn werk houd ik me bezig met het afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen. Het leuke aan ons werk is dat we verschillende soorten aanvragen hebben en de inwoners die het nodig hebben, financieel kunnen ondersteunen. Als een inwoner geen of weinig eigen financiële middelen heeft en voor extra noodzakelijke kosten komt te staan, kan er in bepaalde gevallen een beroep gedaan worden op bijzondere bijstand. Wij kunnen alleen bijzondere bijstand verlenen voor extra noodzakelijke kosten die niet tot het normale levensonderhoud horen. Kosten waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is, zijn bijvoorbeeld:

  • Bepaalde reiskosten bijvoorbeeld voor schoolgaande kinderen
  • Bepaalde woonkosten bijvoorbeeld woonkostentoeslag
  • Hoge energiekosten
  • Bepaalde juridische kosten, bijvoorbeeld griffierecht, kosten bewindvoering / curatele/ mentorschap
  • In bepaalde, specifieke situaties: kosten kinderopvang
  • Uitvaartkosten 
  • Deelname collectieve zorgverzekering

Momenteel zien we een stijging in het aantal aanvragen bijzondere bijstand. Met name het aantal aanvragen voor energiekosten en deelname aan de collectieve zorgverzekering zijn toegenomen. Mijn tip als consulent is als u denkt dat iemand geholpen kan worden middels bijzondere bijstand, neem dan contact met ons op!

Samen kunnen we kijken of en wat er mogelijk is om de inwoner passend te ondersteunen. Desgewenst sturen we een aanvraagformulier bijzondere bijstand toe, waarmee een aanvraag direct kan worden opgestart.

Contact opnemen met Maatschappelijke Dienstverlening

Vanuit bijzondere bijstand hebben we ook elke werkdag telefonisch spreekuur, van 9.00 uur tot 11.00 uur via telefoonnummer 0497-745544. Inwoners met vragen over geldzaken, kunnen dan contact met een consulent bijzondere bijstand opnemen.

Als u buiten de tijden van het telefonisch spreekuur belt, dan kan er een terugbelverzoek voor de consulenten bijzondere bijstand worden aangemaakt en bellen we u op korte termijn terug.