Landmeetkundige dienst SSC de Kempen

logo
Zoeken

Landmeetkundige dienst SSC de Kempen

De landmeetkundige dienst van het Shared Service Center Kempengemeenten (SSC de Kempen) werkt voor de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

Activiteiten van landmeetkundige dienst

 • Beheer van verschillende gemeentelijke kaartproducten waaronder het belangrijkste kaartproduct de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In deze digitale kaart staan objecten die we buiten tegenkomen zoals bebouwing, wegen en groenvoorzieningen. De kaart komt tot stand door metingen in het veld en door het overnemen van objecten uit luchtfoto’s.  
   
 • Het uitzetten van nieuwe eigendomsgrenzen van door de gemeente verkochte groenstroken of bouwkavels. 
   
 • Verzorgen van maatvoering van nieuwe grenzen en werken met als doel dat de maatvoering in alle fasen van het plan afgestemd blijft op elkaar. SSC de Kempen heeft de integrale zorg voor de maatvoering op hoofdlijnen bij de realisatie van nieuwe werken binnen de Kempengemeenten.
   
 • Rooilijncontrole: SSC de Kempen geeft in het veld de locatie aan van nieuwe gebouwen (de rooilijncontrole) om er voor te zorgen dat er op de vergunde plaats gebouwd wordt. Voor meer informatie over de rooilijncontrole verwijzen wij u naar de onderstaande document "Rooilijncontrole in de Kempengemeenten".
   

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk.