Wat is SSC de Kempen?

logo
Zoeken

Wat is SSC de Kempen?

Binnen het Shared Service Center Kempengemeenten ofwel SSC de Kempen delen de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden kennis en kunde op het gebied van automatisering, informatisering en gegevensbeheer. Deze eenheid is van start gegaan op 1 juni 2010 en zal door  gezamenlijke dienstverlening winst opleveren voor burgers, bedrijven, instellingen en gemeenten.

Besparen op kostbare ICT

Met de bundeling van krachten verzekeren de betrokken gemeenten zich van meer continuïteit, een hogere kwaliteit en beperking van de ICT-kosten. Investeringen in ICT-dienstverlening zijn kostbaar en drukken zwaar op het budget van een kleine gemeente. Samenwerking levert gezamenlijk kostenbesparingen op die de gemeenschap ten goede komt. 

Digitale dienstverlening

Via SSC de Kempen verlopen technologische processen efficiënter en effectiever. Zo kunnen de betrokken gemeenten hun elektronische en digitale dienstverlening uitbreiden, verbeteren en uniformeren. Burgers en bedrijven kunnen via internet informatie, producten en diensten van de gemeenten afnemen en daarmee via een digitaal loket op elk willekeurig tijdstip hun zaken met de gemeente regelen. 

Ruimtelijke ordening op orde

Binnen de Kempengemeenten wordt ook op het gebied van geografische informatievoorziening (o.a. bestemmingsplannen, kaarten, bouwgrenzen en landmeten) samengewerkt. Beleidsmakers van de verschillende gemeenten kunnen nu hun plannen en beleid op het gebied van ruimtelijke ordening gezamenlijk inzien en afstemmen.