Documenten

logo
Zoeken
U bent hier: Home / De samenwerking / Documenten

Documenten

De gearchiveerde documenten, vergaderstukken van Algemeen Bestuur en financiĆ«le documenten van de Samenwerking Kempengemeenten kunt u inzien door op de button "Archief" onder aan deze pagina te klikken. 

 • Voorlopige jaarcijfers 2018

  Op 9 april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de SK de concept jaarcijfers over 2018 vastgesteld en vrijgegeven voor accountantscontrole. Vaststelling door het AB is gepland op 25 juni 2019.

 • Concept begroting 2020 voor zienswijzen

  Op 9 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de SK de concept begroting 2020 vastgesteld. Deze is vrijgegeven voor zienswijzen van de gemeenteraden.

  Tot 15 juni 2019 zijn de gemeenteraden in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Op 25 juni 2019 wordt de begroting 2020 inclusief zienswijzen en beantwoording daarvan aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling.

 • Resultaat AB 18-12-2018

  In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december zijn de kadernota GRSK 2020 en de begrotingswijziging voor Jeugdhulp vastgesteld.

 • Algemeen Bestuur GRSK 18 december 2018

  Op dinsdag 18 december vindt de vergadering plaats van het AB GRSK op het gemeentehuis in Bladel. Deze vergadering is openbaar. De agenda en de stukken zijn bijgevoegd.

 • Raadsinformatiebijeenkomst vorming Participatiebedrijf

  Op woensdag 28 november vond bij WVK-groep aan de Raambrug de derde gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst plaats over de vorming van een participatiebedrijf voor en door de Kempengemeenten. Alle gemeenteraden en colleges waren uitgenodigd om aanwezig te zijn en daar is ruimschoots gebruik van gemaakt. Aanwezigen kregen een enthousiaste presentatie over het nieuwe bedrijf door de kwartiermaker Francois Baudoin en vervolgens gaf interim directeur Wim Schreuders antwoord op de technische vragen en vraagstukken uit het implementatieplan en het vervolg van de besluitvorming.

  Om de mensen die niet aanwezig waren toch in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de informatie die, die avond is gedeeld, is de informatiemap digitaal beschikbaar.

   

 • Resultaat AB 20 november 2019

 • Algemeen Bestuur GRSK 20 november

  Op dinsdag 20 november 2018 vergadert het Algemeen Bestuur van 15.00-16.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Bergeijk. Deze vergadering is openbaar. De agenda en stukken zijn bijgevoegd.

 • concept begrotingswijziging 2018 zienswijzen

  Op 23 oktober 2018 stelde het Dagelijks Bestuur de concept begrotingswijziging 2018 vast en gaf deze vrij voor zienswijzen van de gemeenteraden. Op 18 december besluit het Algemeen Bestuur, gehoord de zienswijzen vanuit de raden.

 • Resultaten AB d.d. 03-07-2018

  Op 3 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2017 en de begroting 2018 vastgesteld en aangeboden aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten

 • Algemeen Bestuur 03-07-2018

  Op dinsdag 3 juli 2018 vergadert het Algemeen Bestuur van 15.00-16.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Reusel-De Mierden. Deze vergadering is openbaar. De agenda en stukken zijn bijgevoegd.

 • Nieuwe uitvoeringsorganisatie(s) PW en WSW

  Opbrengst uit de raadsinformatiebijeenkomst 'herinrichting uitvoering participatiewet en wet sociale werkvoorziening in de Kempen' van 23 mei 2018

 • Mandaatregeling en mandaat- en ondermandaatregister

  Op 21 november 2017 heeft het DB de regeling en het register vastgesteld. Daarnaast is op 22-05-2018 een aanvulling op deze mandaatregeling vastgesteld in het DB in kader van de AVG.

 • Concept begroting 2019 voor zienswijzen

  Op 24 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de SK de concept begroting 2019 vastgesteld. Deze is vrijgegeven voor zienswijzen van de gemeenteraden.

 • Voorlopige jaarcijfers 2017

  Op 10 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de SK de concept jaarcijfers over 2017 vastgesteld en vrijgegeven voor accountantscontrole. Vaststelling door het AB is gepland op 3 juli 2018.

 • Kadernota 2019

  Op 10 april 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de SK de kadernota 2019 vastgesteld.

 • Nieuwe uitvoeringsorganisatie(s) pw en sw

  Opbrengst uit de raadsinformatiebijeenkomst 'toekomst voor uitvoering participatie en sociale werkvoorziening in de Kempen' van 7 februari 2018

 • Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden

  Per 1 mei 2017 zijn het nieuwe inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden GIBIT en accountancy in werking getreden.

 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten per 1 april 2016

  Op 1 april 2016 is de nieuwe tekst van de GRSK van kracht geworden.

 • Reglement van orde Algemeen Bestuur

 • Reglement van orde Dagelijks Bestuur

 • Regeling commissie bezwaarschriften personele aangelegenheden

 • Klachtenregeling

Archief