Concept begroting 2018 voor zienswijzen

logo
Zoeken

Concept begroting 2018 voor zienswijzen

Op 11 april 2016 stelde het Dagelijks Bestuur de concept begroting voor 2018 vast en gaf deze vrij voor zienswijzen van de gemeenteraden. Gemeenteraden is gevraagd om voor 9 juni een zienswijze kenbaar te maken.