Concept begroting 2019 voor zienswijzen

logo
Zoeken

Concept begroting 2019 voor zienswijzen

Op 24 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de SK de concept begroting 2019 vastgesteld. Deze is vrijgegeven voor zienswijzen van de gemeenteraden.

Tot 19 juni 2018 zijn de gemeenteraden in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Op 3 juli wordt de begroting 2019 inclusief zienswijzen en beantwoording daarvan aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling.