Concept begroting 2020 voor zienswijzen

logo
Zoeken

Concept begroting 2020 voor zienswijzen

Op 9 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de SK de concept begroting 2020 vastgesteld. Deze is vrijgegeven voor zienswijzen van de gemeenteraden.

Tot 15 juni 2019 zijn de gemeenteraden in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Op 25 juni 2019 wordt de begroting 2020 inclusief zienswijzen en beantwoording daarvan aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling.