concept begrotingswijziging 2018 zienswijzen

logo
Zoeken

concept begrotingswijziging 2018 zienswijzen

Op 23 oktober 2018 stelde het Dagelijks Bestuur de concept begrotingswijziging 2018 vast en gaf deze vrij voor zienswijzen van de gemeenteraden. Op 18 december besluit het Algemeen Bestuur, gehoord de zienswijzen vanuit de raden.