Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten per 1 april 2016

logo
Zoeken

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten per 1 april 2016

Op 1 april 2016 is de nieuwe tekst van de GRSK van kracht geworden.

Te downloaden: