Resultaten AB d.d. 03-07-2018

logo
Zoeken

Resultaten AB d.d. 03-07-2018

Op 3 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2017 en de begroting 2018 vastgesteld en aangeboden aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten