Tussenrapportage 2017

logo
Zoeken

Tussenrapportage 2017

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Op 17 oktober 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten de concept Tussenrapportage 2017 en bijbehorende begrotingswijziging vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen van de gemeenteraden.

De gemeenteraden zijn middels de bijgaande brief in de gelegenheid gesteld zienswijzen op de begrotingswijziging kenbaar te maken voor 12 december 2017. Het Algemeen Bestuur stelt de Tussenrapportage en begrotingswijziging vast tijdens een extra AB bijeenkomst op 19 december 2017.