Leden van de Commissie Bezwaarschriften

logo
Zoeken

Leden van de Commissie Bezwaarschriften

De gemeente Reusel-De Mierden, met 13.000 inwoners en vier dorpskernen, ligt aan de rand van de Kempen tussen Tilburg, Eindhoven en de Belgische grens. Reusel-De Mierden is een prachtige groene gemeente met een groot buitengebied waarin recreatie en ondernemen gezamenlijk georganiseerd worden. Een echte Kempische gemeente met Brabantse gemoedelijkheid.

Reusel-De Mierden is een relatief kleine gemeente maar wel een met grote ambities. We richten de blik naar buiten en gaan onder de noemer Samen Doen actief aan de slag met initiatieven van bewoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke partners.

Medio 2019 ontstaan bij de gemeente Reusel-De Mierden twee vacatures voor:

Leden van de Commissie Bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften

De commissie bezwaarschriften is onafhankelijk en heeft als taak om de bestuursorganen van de gemeente te adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften. Deze bezwaarschriften hebben betrekking op diverse (rechts)gebieden, zoals algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, planschade en subsidies. De commissie behandelt geen bezwaarschriften op het terrein van werk, inkomen en zorg, belastingen, of personele aangelegenheden.

De commissie bezwaarschriften bestaat uit één voorzitter en twee (roulerende) leden, en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De commissie bezwaarschriften houdt gemiddeld eens per zes weken hoorzittingen, afhankelijk van het aantal ontvangen bezwaarschriften. Per zittingsavond worden maximaal drie zaken (bezwaarschriften) behandeld. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Reusel, in beginsel op dinsdagavond tussen 17:30 en 20:00 uur.

Profiel

De gemeente zoekt leden met de volgende eigenschappen:

  • HBO- of academisch werk- en denkniveau op juridisch gebied;
  • Kennis van en ervaring met onder andere het algemeen bestuursrecht, bestuursprocesrecht, ruimtelijke ordening, vergunningverlening en handhaving;
  • Vermogen tot onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming op basis van zowel juridische kwaliteit als gezond verstand, en waar mogelijk alternatieve geschilbeslechting (bijvoorbeeld mediation) kunnen toepassen;
  • Goede communicatieve en sociale vaardigheden, in staat om de andere commissieleden aan te vullen en in gezamenlijkheid te komen tot een evenwichtig advies;
  • Bekendheid en affiniteit met het lokale openbaar bestuur;
  • Geen inwoner van gemeente Reusel-De Mierden en geen directe of indirecte binding met het bestuur of de ambtelijke organisatie van de gemeente.

Het aanbod

De geselecteerde kandidaten krijgen van de gemeente het volgende aanbod:

  • Een benoeming als lid van de commissie bezwaarschriften voor de duur van drie jaar.
  • Een vergoeding van € 171,85 per bijgewoonde vergadering (hoorzittingsavond).
  • Een reiskostenvergoeding voor leden die op meer dan 15 kilometer afstand wonen.

Interesse­?

Je sollicitatie met brief en CV dien je vóór 1 april 2019 via het reactieformulier op deze website, aan te bieden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jasper van de Wiel, secretaris van de commissie bezwaarschriften, via telefoonnummer 0497 650 613 of per e-mail: juridischezaken@reuseldemierden.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

P&O de Kempen is het samenwerkingsverband van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden op het gebied van personeel en organisatie.

Reactieformulier