KempenPlus is per 1 juli 2019 het nieuwe Participatiebedrijf van de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. KempenPlus wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening in de aangesloten gemeenten.

In de nieuwe organisatie, die ontstaat door het samengaan van WVK-groep en een deel van ISD de Kempen, staat het belang van mensen (cliënten, medewerkers en inwoners) op nummer 1. We bevorderen dat cliënten en medewerkers hun talenten ten volle benutten zodat zij aan het werk gaan en blijven of, als werk (nog) niet haalbaar is, mensen anderszins actief participeren (= doelmatigheid). Als het nodig is, helpen we cliënten met een uitkering aan een (tijdelijk) inkomen (= rechtmatigheid).

Uitgangspunt in de Kempen is dat iedereen mee doet. Onze visie en missie hierbij zijn:

Elk mens heeft waarde en participeert naar vermogen. Wij zien en ontwikkelen kansen. Samen met inwoners, ondernemers en onderwijs benutten we alle mogelijkheden zodat mensen zich maximaal ontplooien door en naar werk en participatie..

Momenteel biedt KempenPlus werk aan ruim 600 Sw-medewerkers. Het bestand vanuit de Participatiewet omvat ca. 600 cliënten. Om een goede dienstverlening te bieden werken we intensief samen met het regionale bedrijfsleven en de ketenpartners. KempenPlus is recent gestart met een nieuwe, evidence based, groepsgewijze aanpak om kandidaten te ondersteunen in optimale maatschappelijke en/of arbeidsparticipatie.

Voor de afdeling werk en participatie zijn wij  op zoek naar meerdere Werk & participatiecoaches

De werk & participatiecoach is verantwoordelijk voor het bevorderen en realiseren van werk en participatie van werkzoekenden / medewerkers. 

Wat zijn de taken:

 • Je verzorgt de re-integratie c.q. participatietrajecten van cliënten en medewerkers van Participatiebedrijf KempenPlus gericht op uitstroom naar werk dan wel participatie.
 • Je draagt bij aan lopende en nog te initiëren (ESF)-projecten.
 • Je draagt zorg voor eigen gebiedsgebonden cliëntenbestand (caseload) en werkt daarbij nauw samen met de inkomensconsulenten en de accountmanagers.
 • Je regelt zelfstandig de planning en afwerking van aanvragen en bewaakt de van toepassing zijnde termijnen.
 • Je verricht intake gesprekken en in samenwerking met de inkomensconsulenten, geef je voorlichting over re-integratie c.q participatie mogelijkheden.  
 • Je doet wijzigingsvoorstellen op basis van verkregen informatie.
 • Je voert de regie over de individuele trajectbegeleiding. Werkt hierin samen met een groot aantal ketenpartners, zoals Kempenplus, UWV, SW-bedrijven, reïntegratiebedrijven, scholingsinstellingen en werkgevers.
 • Je biedt hulpverlening aan cliënten in probleemsituaties (3-D’s) en verwijst hen zo nodig door.
 • Je stelt rapportage en adviezen (conceptbeschikkingen) op.

Wat we verwachten:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met de Participatiewet, sociale zekerheidswetgeving, (gemeentelijke) beleid, procedures en de sociale kaart en het kunnen toepassen ervan;
 • Kennis van en ervaring in het re-integreren/participeren van cliënten;
 • Aantoonbare ervaring met begeleiden en ontwikkeling van mensen en gedragsbeïnvloeding;
 • Vaardigheid in het verrichten van onderzoek en het opstellen van rapporten en ontwikkeladviezen;
 • Kennis van de Suite van Centric;
 • Zelfverzekerde en ‘stevige’ persoonlijkheid die door passende communicatie weet te overtuigen en vertrouwen te winnen;
 • Zelfstandige en op collegiale samenwerking gerichte flexibele houding;
 • Een klantgerichte, pro-actieve, stress-bestendige en ondernemende instelling.

Wat we bieden: 
Wij bieden een dynamische omgeving met bevlogen en betrokken professionals. Verder bieden wij een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket. Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een salaris geboden in functieschaal 9 (maximaal € 3.805,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek). Naast je salaris is er een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto salaris. Dit budget kun je besteden zoals je wilt; bijvoorbeeld door extra vakantiedagen te kopen of door een uit-kering in geld te kiezen. Je krijgt in eerste instantie een aanstelling van één jaar. Afhankelijk van jouw inzet en doorgemaakte ontwikkeling wordt dit omgezet naar een vaste aanstelling. Zowel fulltime als parttime werken behoort tot de mogelijkheden.

Interesse?

Stuur dan je CV met motivatie vóór vrijdag, 26 juli 2019 via de mail aan vacature@kempengemeenten.nl
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Rian Doggen, interim afdelingshoofd werk en participatie (06- 81634551). Voor procedurele informatie kun je terecht bij Els Schilders, adviseur P&O de Kempen (06-10696730).

(De reactietermijn is verlengd van 12 juli naar 26 juli 2019)