Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente bepaalt eerst zelf van welke belastingen kwijtschelding mogelijk is. Daarna beoordeelt de gemeente of u voor kwijtschelding in aanmerking komt.