De landmeetkundige dienst van het Shared Service Center Kempengemeenten (SSC de Kempen) werkt voor de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. 

Wat doet de landmeetkundige dienst: 

 • Beheer gemeentelijke kaartproducten
  Het belangrijkste kaart is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze kaart is een model van de werkelijkheid. Zo zijn er o.a gebouwen, wegen en groenvoorzieningen in opgenomen. Deze kaart komt tot stand door metingen in het veld en door het overnemen van objecten uit luchtfoto’s.
  Deze BGT is via het landelijke geo-portaal PDOK als open data beschikbaar.
 • Het uitzetten van nieuwe eigendomsgrenzen
  Het gaat hier om de door de gemeente verkochte groenstroken of bouwkavels. 
 • Verzorgen van maatvoering van nieuwe grenzen
  SSC de Kempen heeft de integrale zorg voor de maatvoering op hoofdlijnen bij de realisatie van nieuwe werken binnen de Kempengemeenten.
 • Rooilijncontrole
  SSC
  de Kempen geeft in het veld de locatie aan van nieuwe gebouwen. We noemen dit ook wel de rooilijncontrole. Zo zorgen we er voor dat er op de vergunde plaats gebouwd wordt.
  Voor meer informatie over de rooilijncontrole verwijzen wij u naar document "Rooilijncontrole in de Kempengemeenten".

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk.

Rooilijncontrole Kempengemeenten landmeetkundige dienst

Heeft u gevonden wat u zocht?