Het Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) voert de Jeugdwet uit en ondersteunt daarmee jongeren tot 18 jaar en hun gezinnen in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Het RDC is gevraagd om te meten welke maatschappelijke effecten het beleid van de CJG+ heeft op de Kempengemeenten. In het bijzonder is gevraagd of elke afzonderlijke gemeente een sterke sociale samenleving heeft, waardoor problemen klein blijven en talenten worden ontwikkeld.

Het is nu in één blik zichtbaar welk percentage van de jongeren binnen de buurten gebruik maakt van een of meerdere jeugdhulpvoorzieningen en welk type dit is. Daarnaast is de relatie tussen de ingezette voorzieningen van het CJG+, de jongeren die naar HALT zijn doorverwezen en de externe factoren te onderzoeken.

Dit onderzoek is uitgevoerd samen met het CBS, die cijfers over met name jeugdcriminaliteit heeft aangeleverd. GGD Zuidoost Brabant heeft een rol gehad in het aanleveren van cijfers over de participatie van jongeren in het verenigingsleven. Naast de visuele kaart maakte het CBS een factsheet, die onderaan deze pagina te downloaden is.

CJG visualisatie

Meer weten over deze of andere pilots? Stuur dan een e-mail naar ruraldatacenter@kempengemeenten.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?