Op 1 juli 2019 start de nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de Samenwerking Kempengemeenten. Deze afdeling is voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden verantwoordelijk voor de uitvoering van:

  • Bijzondere bijstand
  • Sociaal raadslieden
  • Schuldhulpverlening
  • Minimabeleid
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Jeugdhulp

In dit informatief magazine "In de Kempen" voor inwoners van de Kempengemeenten kunt u hierover meer lezen.