Het mandaatregeling van de Samenwerking Kempengemeenten is inclusief het mandaatregister voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Mandaat regeling en register