Per 1 juli 2020 gelden nieuwe richtlijnen vanwege corona voor inwoners die gebruik maken van Taxbus.