Per 1 juli 2020 gelden nieuwe richtlijnen vanwege corona voor inwoners die gebruik maken van Taxbus.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Taxbus: Richtlijnen Taxbus per 1-7-2020