Allereerst wensen wij u namens de wethouders sociaal domein van de vijf Kempengemeenten alle goeds voor 2023! 

Het jaar 2022 was een bewogen jaar waarin we met elkaar voor veel uitdagingen hebben gestaan: de problematiek rond energiearmoede, inflatie, de oorlog in Oekraïne. Wij willen u daarom hartelijk danken voor uw inzet en zorg voor onze inwoners. Veel van onze inwoners zagen namelijk dat het een steeds grotere uitdaging werd om uit de rode cijfers te blijven. In de Kempen vinden we het erg belangrijk dat iedereen mee kan doen. Wanneer iemand in armoede leeft of moeite heeft om rond te komen, wordt dat al snel een hele uitdaging.

Ook in 2023 willen we daarom weer volop inzetten op onderlinge samenwerking in de Kempengemeenten, samen met u, de professionals en vrijwilligers in het veld. Want uw inzet blijft hard nodig! Op die manier blijven we onze inwoners ondersteunen en hopen we financiële problematiek in een vroeg stadium te kunnen signaleren en daarmee erger te voorkomen.

Wij hopen ook in 2023 op een verdere voortzetting van de prettige samenwerking.

Namens:

Davy Jansen (gemeente Bladel), Eric Beex (gemeente Eersel), Marko van Dalen (gemeente Bergeijk), Corine van Overdijk (gemeente Oirschot) en Maarten Maas (gemeente Reusel-De Mierden)