Normen en bedragen minimabeleid per juli 2022

Tabel 1a: Bijstandsnormen zonder vakantietoeslag

Deze tabel geeft de meest voorkomende bijstandsnormen weer. In bepaalde situaties kan een andere norm van toepassing zijn.

Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.

 
Normbedragen per maand, zonder vakantietoeslagNormbedrag 105% van het normbedrag*120% van het normbedrag**
Jongeren van 18 tot 21 jaar (zonder kinderen)€ 258,42Niet van toepassing€ 310,10
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) € 1.046,73€ 1.099,07€ 1.256,08
Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.495,33€ 1.570,10€ 1.794,40
Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.164,39Niet van toepassing€ 1.397,27
Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.577,34Niet van toepassing€ 1.892,81

* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag

** van toepassing bij bijzondere bijstand en collectieve zorgverzekering

Tabel 1b: Bijstandsnormen met vakantietoeslag

 
Normbedragen per maand, met vakantietoeslagNormbedrag 105% van het normbedrag*120% van het normbedrag**
Jongeren van 18 tot 21 jaar (zonder kinderen)€ 272,02Niet van toepassing€ 326,42
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) € 1.101,82€ 1.156,91€ 1.322,18
Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.574,03€ 1.652,73€ 1.888,84
Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.225,67Niet van toepassing€ 1.470,80
Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.660,36Niet van toepassing€ 1.992,43

* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag

** van toepassing bj bijzondere bijstand en collectieve zorgverzekering

Tabel 2: Vermogensvrijlating

Vermogensvrijlating: het vermogen dat is toegestaan voor
DoelgroepBedrag
Alleenstaande€ 6.505,00
Alleenstaande ouder en gehuwden€ 13.010,00
Vermogen in eigen woning (de waarde van de woning minus de hypotheekschuld)€ 54.900,00

Tabel 3: Minimaregelingen

Overzicht minimaregelingen
RegelingDoelgroepBedrag
Individuele inkomenstoeslagAlleenstaande€ 375,00 
Individuele inkomenstoeslagAlleenstaande ouder € 500,00
Individuele inkomenstoeslagEchtpaar (beiden moeten voldoen aan voorwaarden)€ 550,00
Collectieve zorgverzekeringMaximaal per persoon per maand€ 45,17
Participatieregeling 18+Per persoon per kalenderjaar€ 150,00

Aan genoemde bedragen in de tabellen 1, 2 en 3 kunt u geen rechten ontlenen.