Bedragen gelden per januari 2019

Tabel 1: Bijstandsnormen

Deze tabel geeft de meest voorkomende bijstandsnormen weer. In bepaalde situaties kan een andere norm van toepassing zijn.

Bijstandsnormen
Normbedragen per maand, zonder vakantietoeslagNormbedrag 105% van het normbedrag*120% van het normbedrag**
Jongeren van 18 tot 21 jaar (zonder kinderen)€ 240,51Niet van toepassing€ 288,61
Alleenstaande of alleenstaande ouder van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s) € 974,27€ 1.022,98€ 1.169,12
Gehuwden, beiden 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.391,82€ 1.461,41€ 1.670,18
Alleenstaande of alleenstaande ouder met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.090,41Niet van toepassing€ 1.308,49
Gehuwden, beiden of één met de pensioengerechtigde leeftijd, zonder volwassen medebewoner(s)€ 1.485,29Niet van toepassing€ 1.782,35

* van toepassing bij de individuele inkomenstoeslag

** van toepassing bj bijzondere bijstand en collectieve zorgverzekering

Tabel 2: Vermogensvrijlating

Vermogensvrijlating: het vermogen dat is toegestaan voor
Alleenstaande€ 6.120,00
Alleenstaande ouder en gehuwden€ 12.240,00
Vermogen in eigen woning (de waarde van de woning minus de hypotheekschuld)€ 51.600,00

Tabel 3: Minimaregelingen

Overzicht minimaregelingen
Individuele inkomenstoeslagAlleenstaande€ 375,00 
Alleenstaande ouder € 500,00
Echtpaar (beiden moeten voldoen aan voorwaarden)€ 550,00
Collectieve zorgverzekeringMaximaal per persoon per maand€ 41,03
Participatieregeling 18+Per persoon per kalenderjaar€ 150,00

Aan genoemde bedragen in de tabellen 1, 2 en 3 kunt u geen rechten ontlenen.