"Let’s go to VO! " is een weerbaarheidstraining voor kinderen die naar de middelbare school gaan.