Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende pilots die het RDC heeft uitgevoerd, inclusief de bijbehorende visualisaties.

Ook een casus voorleggen?

Medewerkers van de Kempengemeenten kunnen een casus aan ons voorleggen via ons online pilotfiche.