De Kempengemeenten vinden het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen sociaal maatschappelijk kunnen blijven participeren. Met de Participatieregeling 18+ kunt u een tegemoetkoming krijgen voor een aantal sociaal maatschappelijke participatiekosten.