De Kempengemeenten vinden het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen sociaal maatschappelijk kunnen (blijven) participeren. Met de Participatieregeling 18+ kunt u een tegemoetkoming krijgen voor een aantal sociaal maatschappelijke participatiekosten.

Participatiekosten:

  • Lidmaatschap van een vereniging op het gebied van sport, cultuur of ontspanning, een volkstuinvereniging of ouderenvereniging.
  • Abonnement van een bibliotheek, muziekschool, museum of een zwemabonnement.
  • Cursussen (die niet beroeps-gerelateerd zijn).

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

Om voor de Participatieregeling 18+ in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U bent 18, 19 of 20 jaar en u kunt de onderhoudsplicht van uw ouders niet te gelde maken
  • Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • Uw vermogen is lager dan de voor u geldende vermogensgrens

Wanneer kunt u dit aanvragen?

U kunt de aanvraag uiterlijk indienen op 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Neemt u dan contact op met Maatschappelijke Dienstverlening.

Heeft u gevonden wat u zocht?