Een preventief aanbod voor ouders/opvoeders met een peuter in de leeftijdsgroep tussen 1 en 1,5 jaar die opvoedonzekerheid ervaren of de uitdaging van opvoeden van een peuter voorbereid willen aangaan.

Inhoud van de training:

  • In kaart brengen van de opvoedvragen van ouders/opvoeders
  • Opvoedervaringen delen met elkaar
  • Er wordt gewerkt met de methode ‘’positief opvoeden’’
  • Thema’s als; ouderschap, grenzen stelen, ontwikkelingsfases, waar loop je tegenaan en wie of wat kan helpend zijn voor jou als ouder/opvoeder komen aan bod