Een preventief aanbod voor ouders/opvoeders met een peuter in de leeftijdsgroep tussen 1 en 1,5 jaar die opvoedonzekerheid ervaren of de uitdaging van opvoeden van een peuter voorbereid willen aangaan.