Eind 2021 kondigde het kabinet een regeling aan om lagere inkomens die in de problemen (dreigen) te komen wegens de stijgende energieprijzen te ondersteunen. Inmiddels is het wetsvoorstel over de eenmalige energietoeslag door minister Schouten aan de Tweede Kamer aangeboden. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. De Kempengemeenten gaan nu aan de slag met de nadere uitwerking van deze regeling aan de hand van dit wetsvoorstel. Naar verwachting kunt u eind april 2022 een aanvraag indienen en zal de tegemoetkoming worden uitgekeerd.

Zodra de mogelijkheid voor het indienen van een aanvraag gereed is, zal er weer meer informatie volgen op de website.