Een stap verder op de routekaart naar datagedreven werken

De colleges van de vijf Kempengemeenten hebben ingestemd met het ‘Programmaplan RDC de Kempen 2019-2020’. Dat betekent dat de pilotperiode voor datagedreven werken wordt doorgezet tot en met 2020!

Wat doen ze nou eigenlijk bij dat RDC?

Bij het RDC brengen we de werelden van beleid en data dichter bij elkaar. Dat doen we door met behulp van datasets waarde toe te voegen aan maatschappelijke vraagstukken vanuit de Kempengemeenten of GRSK. Een andere uitdaging is het ‘opleiden’ van medewerkers in het werken met data en informatie: het ‘ontwikkeltraject databewustzijn’.

Armoedemonitor

Hoe zit het met de armoede in onze gemeente? Op het moment voert het RDC voor de vijf Kempengemeenten de zogenaamde armoedemonitor uit. Daarbij wordt gekeken naar wat het bereik is van inkomensondersteunende regelingen. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag:

Hoeveel mensen die recht hebben op ondersteuning (de ‘kwetsbare groep’) maakt hier ook daadwerkelijk gebruik van?

Op basis van de inzichten kunnen we als gemeente bepalen welke regelingen effectief zijn. Ook weten we zo in welke wijken veel kwetsbaren wonen, die nog geen gebruik maken van de regelingen. Misschien weten ze bijvoorbeeld niet van het bestaan of denken ze dat ze er niet voor in aanmerking komen. Op basis van de armoedemonitor kunnen we als gemeente dus ook gaan bedenken hoe we deze groep wél gaan bereiken.

Cursus Statline: het vervolg

Een onderdeel uit het ontwikkeltraject databewustzijn van het RDC was de cursus over het gebruik van Statline. Alle medewerkers van de Kempengemeenten en de GRSK hebben in mei 2019 de kans gehad om zo’n cursus te volgen. Kennis van Statline zorgt ervoor dat medewerkers zelf al datasets, met voor hun werkveld interessante informatie, kunnen samenstellen en gebruiken. Deze zomer kunnen deze medewerkers in hun eigen tempo een e-learning volgen. In de e-learning leren ze hoe je gegevens uit een tabellenset, bijvoorbeeld van Statline, visueel omzet in een grafiek of diagram.