Alle aandacht gaat op dit moment uit naar het voorkomen van verspreiding van het coronavirus. We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen voor veel inwoners en ondernemers ook financiële gevolgen hebben. We geven u een aantal praktische tips:

  • Maak een planning voor de inkomsten en uitgaven voor de komende tijd. Laat u niet overhalen om de hoofdprijs te betalen voor schaarse producten.
  • In eerste instantie zijn betalingsachterstanden vaak goed op te lossen. Laat deze niet oplopen tot problematische schulden.
  • Neem bij betalingsachterstanden meteen contact op met de betreffende partij en probeer een betalingsregeling te treffen. Denk aan de woningstichting, hypotheekverstrekker, energieleverancier of  zorgverzekeraar. 
  • Nu veel winkels gesloten zijn, wordt er veel online gekocht. Wees daar voorzichtig met gespreid betalen. Bedenk ook dat lokale ondernemers u nu juist hard nodig hebben en overweeg om uw inkopen zoveel mogelijk bij hen te doen.
  • Volg de informatie vanuit het Rijk als het gaat om de betalingen rondom kinderopvang en de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangorganisaties zullen u hier actief over informeren.