Stichting Leergeld streeft er naar alle kinderen van 0 tot 18 jaar, waarvan de ouders in moeilijke financiële omstandigheden verkeren, te laten deelnemen aan het leren op school en het leren via sociale activiteiten zoals bijvoorbeeld cultuur en sport.

Leergeld

Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen (Leergeld) is een onafhankelijke stichting. Met de naam Leergeld wordt het doel van de stichting goed weergegeven.

Wanneer er in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met schoolse- en/of buitenschoolse activiteiten dan kan Leergeld helpen. Dit betekent dat Leergeld bepaalde kosten voor het kind betaalt. Dit kunnen kosten zijn zoals het lidmaatschap van een vereniging, zwemles, muziekles, kosten voor gebruik van een computer, een fiets om naar school te kunnen fietsen, schoolspullen of bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van school gerelateerde reizen. Leergeld helpt kinderen nooit met geld. De kosten, of een gedeelte daarvan, worden rechtstreeks betaald aan de betreffende school, vereniging of leverancier.

Inwoners van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel- De Mierden kunnen terecht op www.leergeldveldhovendekempen.nl voor meer informatie en het vragen van ondersteuning. Inwoners van de gemeente Oirschot kunnen terecht op www.leergeld.nl/best.

Om haar doel te bereiken werkt de Stichting Leergeld samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Deze fondsen willen ook dat kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, kunnen sporten en lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen. Want door te creatief bezig te zijn of te sporten, ontwikkelt een kind zich beter op sociaal, fysiek en mentaal vlak. Vanaf 2018 zijn in de Kempengemeenten het Jeugdcultuurfonds Brabant en het Jeugdsportfonds Brabant actief. Dat betekent dat voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar geld beschikbaar is voor creatieve lessen en voor sportactiviteiten. Ouders met een minimuminkomen komen hiervoor in aanmerking.

Cultuurbijdrage kinderen

Per kind en per cursusjaar is maximaal € 450 beschikbaar, voor lesgeld en de aanschaf van materialen. Hiermee kunnen kinderen muziekles volgen, maar ook dans-, toneel- en tekenles of bij de fanfare of harmonie. Andere aanvragen op het gebied van kunst en cultuur zijn ook mogelijk (denk aan cursus DJ, hiphop, gilde, etc.). Meer informatie over de cultuurbijdrage kunt u vinden op de website van het Jeugdcultuurfonds

Sportbijdrage kinderen

Voor kinderen die willen sporten, is maximaal € 225 beschikbaar per kind per jaar. Hiermee wordt de contributie van sportverenigingen betaalt, sportkleding- en materialen kunnen worden aangevraagd via Leergeld. Meer informatie over de sportbijdrage kunt u vinden op de website van het Jeugdsportfonds.

Aanvragen cultuur- en/of sportbijdrage

Het aanvragen van een cultuur- en/of sportbijdrage loopt in De Kempengemeenten via Leergeld Veldhoven en De Kempen en Leergeld Best|Oirschot|Son en Breugel.

Inwoners van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel- De Mierden kunnen hier  een aanvraagformulier invullen. Inwoners van de gemeente Oirschot kunnen hier een aanvraag doen.

Heeft u gevonden wat u zocht?