Jong & Co verzorgde op 5 november een informatieavond met themalezing "Complimenten".

Nieuwsgiering geworden? Kijk voor meer informatie over ondersteuning en begeleiding bij alle hulpvragen die te maken hebben met het functioneren van je kind binnen het gezin, op school en/of in de directe omgeving op de website https://www.jong-en-co.nl/